ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016   >>> raport (544) anul 2017   >>> raport (544) anul 2018 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015   >>> raport (52) anul 2018 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Carcaliu: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTĂRÂREA nr. 2/15.01.2013 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
2 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/15.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
3 HOTĂRÂREA nr. 3/15.01.2013 privind aprobarea listelor cu propunerile pentru casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, rezultate în urma inventarierii patrimoniului Consiliului Local la sfârşitul anului 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
4 HOTĂRÂREA nr. 1/15.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
5 HOTĂRÂREA nr. 14 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
6 HOTĂRÂREA nr. 15 privind participarea comunei Carcaliu, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
7 HOTĂRÂREA nr. 16 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local şi viceprimar al domnului Leon Petre 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
8 HOTĂRÂREA nr. 17 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Fedulov Vasile 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
9 HOTĂRÂREA nr. 18 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
10 Anexă la H.C.L. nr. 18 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
11 HOTĂRÂREA nr. 19 privind aprobarea modificării programului de investiţii pe anul 2012, al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
12 HOTĂRÂREA nr. 20 privind modificarea tarifului la apa potabilă distribuită în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
13 HOTĂRÂREA nr. 21 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investiţii „Amenajare drum de acces spre fluviul Dunărea în localitatea Carcaliu, judeţul Tulcea” 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
14 HOTĂRÂREA nr. 22 privind aprobarea dezmembrării unui teren în suprafaţă de 28965 mp, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, situat în T.18, P. A61 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
15 HOTĂRÂREA nr. 23 privind însuşirea evaluării unor terenuri, aflate în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, conform evaluărilor efectuate de către un evaluator autorizat, în vederea vânzării 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
16 HOTĂRÂREA nr. 24 privind aprobarea funcţionării Şcolii cu clasele I - VIII din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea, ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2012 - 2013 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
17 HOTĂRÂREA nr. 25 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/19.12.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii şcolii neutilizate, Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România” 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
18 HOTĂRÂREA nr. 26 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 500 mp, domnului Panait Adrian, pentru constuirea unei locuinţe proprietate personală 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
19 HOTĂRÂREA nr. 27 privind vânzarea unor terenuri, aflate în domeniul privat 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
20 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.27 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
21 HOTĂRÂREA nr. 28 privind aprobarea „Planului de lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă” pentru anul 2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
22 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28/08.06.2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
23 HOTĂRÂREA nr. 12/31.08.2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
24 HOTĂRÂREA nr. 13/31.08.2012 privind participarea comunei Carcaliu la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
25 Anexa nr.3 la HCL nr. 13/31.08.2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
26 HOTĂRÂREA nr. 7 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 14/03.03.2011 referitoare la înfiinţarea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale oraşului Măcin şi comunelor partenere” 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
27 HOTĂRÂREA nr. 9 privind stabilirea zonelor special amenajate pentru desfăşurarea activităţilor de picnic 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
28 HOTĂRÂREA nr. 10/31.07.2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/30.04.2012 referitoare la participarea comunei Carcaliu, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană „Dunarea de Jos” 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
29 HOTĂRÂREA nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea programului de funcţionare a barurilor, disco-barurilor, bufetelor şi cluburilor de pe raza comunei Carcaliu, jud. Tulcea, în scopul asigurării unui climat de ordine şi linişte publică la nivelul comunei 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
30 HOTĂRÂREA nr. 6 privind rectificarea bugetului local 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
31 HOTĂRÂREA nr. 8 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
32 Anexă la H.C.L. nr.8 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
33 HOTĂRÂREA nr. 14 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie - decembrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
34 HOTĂRÂREA nr. 15/09.10.2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
35 HOTÂRĂREA nr. 19/16.11.2012 privind alegerea viceprimarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
36 HOTĂRÂREA nr. 20/16.11.2012 privind aprobarea Planului operativ de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii pe drumurile publice de pe raza comunei Carcaliu pe timpul iernii 2012 - 2013 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
37 HOTĂRÂREA nr. 21/16.11.2012 privind aprobarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
38 HOTĂRÂREA nr. 22/16.11.2012 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor ce se efectuează cu microbuzul din dotarea primăriei, pentru transportul elevilor care fac naveta la şcolile din oraşul Măcin 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
39 HOTĂRÂREA nr. 23/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
40 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 20/16.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
41 Anexa 1 la HCL nr. 23/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
42 Anexa nr. 2 la HCL nr. 20/16.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
43 HOTĂRÂREA nr. 24 privind aprobarea funcţionării Şcolii cu clasele I - VIII din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea, ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2012 - 2013 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
44 HOTĂRÂREA nr. 7/29.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
45 Anexe la HCL nr. 7/29.03.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
46 HOTĂRÂREA nr. 4 privind aprobarea funcţionării ŞCOLII GIMNAZIALE CARCALIU, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2013 - 2014 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
47 HOTĂRÂREA nr. 5/18.02.2013 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
48 HOTĂRÂREA nr. 6 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
49 Anexe la HCL nr. 6/18.02.2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
50 HOTĂRÂREA nr. 7/27.02.2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140277960015-06-2014
51 HOTĂRÂREA nr. 14/10.04.2014 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 10 m.p., situat în incinta clădirii Dispensarului uman Carcaliu - domeniu privat al comunei, în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140277960015-06-2014
52 HOTĂRÂREA nr. 6/27.02.2014 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140277960015-06-2014
53 HOTĂRÂREA nr. 8/27.02.2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/29.03.2013 privind aprobarea înfiinţării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin şi participarea la constituirea capitalului social 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140277960015-06-2014
54 HOTĂRÂREA nr. 9/27.02.2014 privind aprobarea contractării serviciilor de analiză economico - organizaţională a U.A.T. Comuna Carcaliu pentru anii 2009, 2011 şi semestrul I 2012 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140277960015-06-2014
55 HOTĂRÂREA nr. 10/27.03.2014 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Local Carcaliu pe anul 2013 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140277960015-06-2014
56 HOTĂRÂREA nr. 15/10.04.2014 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, instituţiile/serviciile publice subordonate Consiliului Local 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140277960015-06-2014
57 HOTĂRÂREA nr. 1/29.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
58 HOTĂRÂREA nr. 2/29.01.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
59 HOTĂRÂREA nr. 3/29.01.2014 privind aprobarea funcţionării ŞCOLII GIMNAZIALE CARCALIU, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2014 - 2015 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
60 HOTĂRÂREA nr. 4/29.01.2014 privind însuşirea de către Consiliul Local Carcaliu a cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014, aferent U.A.T. Comuna Carcaliu la “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere” Tulcea 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
61 HOTĂRÂREA nr. 5/29.01.2014 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, instituţiile/serviciile publice subordonate Consiliului Local pe anul 2013, privind restruct 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
62 HOTĂRÂREA nr. 11/07.03.2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188,04 ha teren arabil şi a suprafeţei de 24 ha păşune din izlazul comunal, ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
63 HOTĂRÂREA nr. 12/27.03.2014 privind aprobarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea pe anul 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
64 HOTĂRÂREA nr. 13/27.03.2014 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
65 HOTĂRÂREA nr. 18/23.05.2014 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 928 m.p., situat în intravilanul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, tarlaua 18, parcela A63/1, lotul 2, către Asociaţia “Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
66 HOTĂRÂREA nr. 16/23.05.2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
67 HOTĂRÂREA nr. 19/27.06.2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
68 HOTĂRÂREA nr. 20/27.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Carcaliu, judeţul Tulce 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
69 HOTĂRÂREA nr. 21/27.06.2014 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie - septembrie 2014 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
70 HOTĂRÂREA nr. 22/27.06.2014 privind însuşirea evaluării unor terenuri, aflate în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, conform rapoartelor de evaluare întocmite de către un evaluator autorizat, în vederea vânzării 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
71 HOTĂRÂREA nr. 23/31.07.2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, la data de 30.09.2013 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
72 HOTĂRÂREA nr. 24/31.07.2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, la data de 31.12.2013 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
73 HOTĂRÂREA nr. 25/31.07.2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, la data de 31.03.2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
74 HOTĂRÂREA nr. 26/31.07.2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, la data de 30.06.2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141850800014-12-2014
75 Hotirfirea Nr. 11 Privind aprobarea Nomenclatorului strazilor comunei Carcaliu,Judetul Tulcea 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143042760001-05-2015
76 HOTĂRÂREA nr. 31/29.07.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea bunurilor imobile proprietate privată a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143872200005-08-2015
77 HOTĂRÂREA nr. 32/29.07.2015 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în intravilanul comunei Carcaliu, domeniu privat al localităţii 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144822960023-11-2015
78 HOTĂRÂREA nr. 33/29.07.2015 privind vânzarea unor terenuri concesionate, situate în intravilanul comunei Carcaliu, domeniu privat al localităţii, titlurilor contractelor de concesiune - proprietari ai construcţiilor edificate pe aceste terenuri 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143872200005-08-2015
79 HOTĂRÂREA nr. 34/29.07.2015 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, instituţiile/serviciile publice subordonate Consiliului Local şi cel salarizat din capitolele bugetar 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143872200005-08-2015
80 HOTĂRÂREA nr. 35/29.07.2015 privind încadrarea doamnei Antonov Nataşa în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Antonov Grigore 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143872200005-08-2015
81 HOTĂRÂREA nr. 36/29.07.2015 privind încadrarea doamnei Dumitru Agrepina în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Chirilă Ana 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143872200005-08-2015
82 HOTĂRÂREA nr. 37/27.08.2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea la data de 30.06.2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144122760003-09-2015
83 HOTĂRÂREA nr. 38/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144122760003-09-2015
84 HOTĂRÂREA nr. 39/27.08.2015 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144122760003-09-2015
85 HOTĂRÂREA nr. 40/27.08.2015 privind stabilirea locurilor destinate desfăşurării adunărilor publice în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144122760003-09-2015
86 HOTĂRÂREA nr. 41/27.08.2015 privind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144122760003-09-2015
87 HOTĂRÂREA nr. 42/03.09.2015 cu privire la completarea H.C.L. nr. 38/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144165960008-09-2015
88 HOTĂRÂREA nr. 43/11.09.2015 privind aprobarea listei iniţiale cu persoanele din comuna Carcaliu care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. h) din H.G. nr. 799/2014, modificată şi completată prin H.G. nr. 627/2015 - categorie de persoane cele mai defavorizate care beneficiază d 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144235080016-09-2015
89 HOTARAREA nr. 54 - 27.11.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Carcaliu, judetul Tulcea, pentru trimestrul III al anului 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144943920007-12-2015
90 HOTARAREA nr 1/05.01.2016 privind revocarea HCL nr. 11/07.03.2014 privind inchirierea prin Iicitatie publica deachisa cu strigare a suprafetei de 188,04 ha teren arabil din izlazul comunal si a suprafetei de 24 ha pasune comunala, ce apartin domeniului privat al comunei Carcaliu 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
91 H O T A R A R E A nr.52/2015 - Impozite si taxe locale 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
92 HOTARAREA nr. 20/31.03.2016 privind aprobarea aderarii si participarii Comunei Carcaliu la Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146118600021-04-2016
93 HOTARAREA nr.23 / 23.05.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local Carcaliu pe anul 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146421000026-05-2016
94 HOTARAREA NR. 1 Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei CARCALIU 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
95 HOTARAREA NR. 2 Privind constatarea rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei CARCALIU 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
96 HOTARAREA NR. 3 Privind constituirea Consiliului local al comunei Carcaiiu, judetul Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
97 HOTARAREA NR. 4 Privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al comunei Carcaliu 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147354120011-09-2016
98 HOTARAREA nr. 23 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investitii "Reabilitare si modernizare Dispensar comuna Carcaliu," 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147846960007-11-2016
99 HOTARAREA nr. 24 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Carcaliu, judetul Tulcea in Consiliul de administrape al Scolii Gimnaziale Carcaliu 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147846960007-11-2016
100 HOTARAREA nr. 26 - reorganizarea "Serviciului Public de Alimentare cu apa" 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147846960007-11-2016
101 HOTARAREA nr. 27 privind aprobarea modificarii Strategiei de Dezvoltare a comunei Carcaliu pentru perioada 2016 - 2020 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147846960007-11-2016
102 HOTARAREA NR.28/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148132080010-12-2016
103 HOTARAREA Nr. 1/ 06.01.2017 privind acoperirea definitva a deficitului sectiunii de dezvoltare si a sectiunii de functionare a bugetului local pe anul 2016 din excedentul bugetului local 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
104 h.c.l.nr.15din30.03.2017_priv_apobarea_organigramei_stat_de_functii_carcaliu 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149151240007-04-2017
105 H.C.L. 22 din 28.04.2017 strategie achizitii publice 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
106 H.C.L. nr 21 din 28-04-2017 plan anual achizitii publice 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
107 H.C.L. nr 23 din 28.04.2017 cheltuieli autoturism 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
108 H.C.L. nr 24 din 08.05.2017 rectificare buget local 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
109 H.C.L. nr 25 din 08.05.2017 canalizare 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
110 H O T A R A R E A Nr. 26 / 30.05.2017 privind modificarea Organigramei si a Statului de Functii 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149686920008-06-2017
111 HCL Nr 37 din iunie 2017 - rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149833800025-06-2017
112 HCL 28-2017 responsabil publicare acte normative 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149972040011-07-2017
113 HCL 29-2017 serviciu consultanta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149972040011-07-2017
114 HCL 30-2017 comisie avizare adunari publice 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149972040011-07-2017
115 HCL 31-2017 presedinte sedinta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149972040011-07-2017
116 HCL 32-2017 rectificare buget 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149972040011-07-2017
117 hcl 34 2017 - organigrama - stat functii 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150188040005-08-2017
118 hcl 35 2017 aderare ADI 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150188040005-08-2017
119 hcl 36 2017 - stabilire indemnizatii 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150188040005-08-2017
120 hcl 37 2017 aprobare salrii 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150188040005-08-2017
121 HCL 33 - 2017 - rectificare buget iulie 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150213960008-08-2017
122 HCL 39-25.08.2017 - cont executie buget trim 2 - 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
123 HCL.38-25.08.2017 - rectificare buget - august 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
124 HCL 40- 2017 rectificare buget septembrie 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
125 HCL 41- 2017consiliu administratie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
126 HCL 42- 2017 plan operativ combaterea inzapezirii 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
127 HCL 43- 2017 plan analiza si acoperire riscuri 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
128 HCL 44- 2017 plan ocupare functii publice 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
129 HCL 45- 2017 alegerea presedintelui de sedinta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
130 Hotararea nr 46 2017 - infiintare teren de sport 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150801480015-10-2017
131 Hotararea nr. 47 2017 aprobare indicatori obiectiv teren de sport 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150801480015-10-2017
132 HCL 48 2017 rectificare buget octombrie 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
133 HCL 49 2017 aprobare cofinantare AQUASERV 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
134 HCL 50 2017 modificare ORGANIGRAMA 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
135 HCL 51 2017 aprobare doc avizare modernizare infrastructura transport 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
136 HCL 52 2017 SF canalizare evacuare apa uzata 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
137 HCL Nr 53 2017 -rectificare buget 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151061040014-11-2017
138 HCL Nr 54 2017 -actualizare indicatori - reabilitatre dispensar 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151061040014-11-2017
139 HCL 66 2017 actualizare obligatii financiare - acord de cooperare 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
140 HCL 62 2017 validare dispozitie 195 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
141 HCL 63 2017 aprobare strategie achizitii 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
142 HCL 64 2017 modificare program anual achizitii 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
143 HCL 65 2017 actualizare obligatii financiare - acord de cooperare 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
144 HCL 67 2017 alegere presedinte sedinta 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
145 HCL 68 2017 rectificare buget decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
146 HCL 1 2018 aprobare functionare scoala 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
147 HCL 2 2018 plan actiuni interes local 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
148 HCL 3 2018 casare mijloace fixe si obiecte de inventar 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
149 HCL 4 2018 evaluare performante secretar 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
150 HCL 5 din 12.02.2018 modificare HCL 35 2017 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151864560015-02-2018
151 HCL 6 din 12.02.2018 acordare mandat special DDSAC TULCEA 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151864560015-02-2018
152 hot 8 din 19.02.2018 desemnare reprezentant legal AGA 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151994160002-03-2018
153 hot 7 din 19.02.2018 aprobare buget 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151994160002-03-2018
154 HCL 11 din 28.02.2018 drept de concesiune teren 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
155 HCL 9 din28.02.2018 rectificare buget 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
156 HCL 10 din 28.02.2018 program anual achizitii publice 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
157 Hotararea 12 2018 rectificare buget 27.03.2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
158 Hotararea 13 2018 aprobare contului de executie trim IV 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
159 Hotararea 14 2018 aprobare organigrama 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
160 Hotararea 16 2018 insusire evaluarea terenurilor 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
161 Hotararea 17 2018 aprobare pret apa potabila 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
162 Hotararea 18 2018 privind alegerea presedintelui aprilie-iunie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
163 Hotararea 19 2018 aprobare infiintare ECOSALTECH 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
164 HCL 15 2017 avizare documentaţie atribuire contract - colectare şi transport deşeuri 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
165 HCL 20 - 2018 - rectificare_buget_martie_2018 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152460360025-04-2018
166 HCL 27 - 2018 rectificare buget 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153030600030-06-2018
167 HCL 28 - 2018 aprobare cont de executie 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153030600030-06-2018
168 HCL 29 - 2018 alocare suma Ziua comunei 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153030600030-06-2018
169 HCL 30 - 2018 alegere presedinte perioada iulie-septembrie 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153030600030-06-2018
170 HCL 38 din 26.09.2018 rectificare buget la 26.09.2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153790920026-09-2018
171 HCL 39 din 26.09.2018 aprob. cont executie 30.06.2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153790920026-09-2018
172 HCL 40 din 26.09.2018 desemn. consilier local la Şcoală 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153790920026-09-2018
173 HCL 41 din 26.09.2018- alegere presedinte de sed. 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153790920026-09-2018
174 HCL 42 din 26.09.2018 - Plan operativ actiune pe timpul iernii 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153790920026-09-2018
175 HCL 43 din 26.09.2018 trecere in domeniul privat teren intravilan 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153790920026-09-2018
176 HCL 44 din 26.09.2018 insusire rapoarte de evaluare 3 terenuri pt. vanzare 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153790920026-09-2018
177 HOTĂRÂREA nr. 45/16.10.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153981000018-10-2018
178 HOTĂRÂREA nr. 34/27.08.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2018 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153531720027-08-2018
179 HOTĂRÂREA nr. 35/27.08.2018 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2018 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153531720027-08-2018
180 HOTĂRÂREA nr. 36/27.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153531720027-08-2018
181 HOTĂRÂREA nr. 37/27.08.2018 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale de dezmembrare a unor imobile - terenuri proprietate privată a comunei Carcaliu, situate în intravilanul comunei Carcaliu, județul Tulcea 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153531720027-08-2018
182 HOTĂRÂREA nr. 60/18.12.2018 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154542960022-12-2018
183 HOTĂRÂREA nr. 57/18.12.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154542960022-12-2018
184 HOTĂRÂREA nr. 58/18.12.2018 privind modificarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154542960022-12-2018
185 HOTĂRÂREA nr. 59/18.12.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154542960022-12-2018
186 Hotărârea nr. 61/18.12.2018 privind actualizarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comun 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154542960022-12-2018
187 HOTĂRÂREA nr. 62/18.12.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie - martie 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154542960022-12-2018
188 HOTĂRÂREA nr. 1/08.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare și al secțiunii de funcționare a bugetului local pe anul 2018, din excedentul bugetului local 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154689840008-01-2019
189 HOTĂRÂREA nr. 6/27.02.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2018 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155156400003-03-2019
190 HOTĂRÂREA nr. 7/27.02.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2019 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155156400003-03-2019
191 HOTĂRÂREA nr. 8/27.02.2019 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Comuna Carcaliu, în vederea aprobării în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea a contractului final având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a ges 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155156400003-03-2019
192 Hotărârea nr. 9/27.02.2019 privind actualizarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comune 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155156400003-03-2019
193 HCL 10 din 27.03.2019 validare mandat consilier local 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155432520004-04-2019
194 HCL 11 din 27.03.2019 alegere presedinte de sedinta 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155432520004-04-2019
195 HOTĂRÂREA nr. 12/17.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
196 HOTĂRÂREA nr. 13/17.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea“ 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
197 HOTĂRÂREA nr. 14/17.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare infrastructură rutieră de transport, comuna Carcaliu, judeţul Tulcea“ 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
198 HOTĂRÂREA nr. 15/17.04.2019 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
199 HOTĂRÂREA nr. 20/26.06.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
200 HOTĂRÂREA nr. 21/26.06.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Carcaliu nr. 37/31.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Carcaliu, 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
201 HOTĂRÂREA nr. 22/26.06.2019 privind aprobarea Măsurilor pentru gospodărirea Comunei Carcaliu, județul Tulcea 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
202 HOTĂRÂREA nr. 23/26.06.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie - septembrie 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
203 HOTĂRÂREA nr. 24/26.06.2019 privind modificarea și completarea art. 6 din H.C.L. nr. 9/29.03.2013 privind aprobarea înființării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin și participarea la constituirea capitalului social, modificată și completată prin H.C.L. nr. 8/27.02.2014, nr. 19/27.03.2018 și nr. 5 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
204 HOTĂRÂREA nr. 16/29.05.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
205 HOTĂRÂREA nr. 17/29.05.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
206 HOTĂRÂREA nr. 18/29.05.2019 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
207 HOTĂRÂREA nr. 19/29.05.2019 privind aprobarea volumului de apă nefacturată (pierderi de sistem) în perioada 2015 - 2017, în cantitate de 24.427 mc 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
208 HOTĂRÂREA nr. 25 din 12 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156313800015-07-2019
209 HCL 30 din 04.09.2019 acord. mandat spec. Asoc. apa 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156754440004-09-2019
210 HCL 29 din 28.08.2019 desemn. consilier local scoala 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156693960028-08-2019
211 HCL 28 din 28.08.2019 acord. mandat spec. ADIIDM Tulcea 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156693960028-08-2019
212 HCL 27 din 28.08.2019 exec.bug 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156693960028-08-2019
213 HCL 26 din 31.07.2019 rectif. bug. la 31.07.2019 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156452040031-07-2019
214 HCL 36 din 25.09.2019 aleg. pres. sed. 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156979080030-09-2019
215 HCL 35 din 25.09.2019 desemn. consilier local in CEAC 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156979080030-09-2019
216 HCL 34 din 25.09.2019 - Plan oper. actiune pe timpul iernii 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156979080030-09-2019
217 HCL 33 din 25.09.2019 aprob. tarif colec. deseuri 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156979080030-09-2019
218 HCL 32 din 25.09.2019 aprob.actualiz. PUG 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156979080030-09-2019
219 HCL 31 din 25.09.2019 rectif. bug. la 25.09.2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156979080030-09-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate